Vyúčtování příspěvku MSK r. 2022

Vážení,

v příloze naleznete Čestné prohlášení, vztahující se k vyúčtování příspěvku z MSK 2022, které nám prosím vyplněné a podepsané statutárním zástupcem zašlete obratem elektronicky zpět, nejpozději do 31.10.2022.

Současně přikládáme tiskopisy k vyúčtování příspěvku MSK 2022, které je stejné, jako vyúčtování příspěvku z MSK za rok 2021. Žádám Vás tímto, abyste vyúčtování tohoto příspěvku nenechávali na poslední chvíli. Termín pro průběžné vyúčtování příspěvku dle smlouvy je do 15.11.2022, pokud však vyúčtování dáte do tohoto termínu, je zároveň i konečné. V případě, že do 15.11.2022 vyúčtování nestihnete udělat, napište nám pak alespoň informativní e-mail, že na vyúčtování pracujete a předložíte nejpozději do 15.12.2022.

Kompletní vyúčtování můžete doručit na SCS ČUS Karviná kdykoliv před termínem, budeme tak mít dostatek času na případné opravy a následné další zpracování. Také doporučuji k vyúčtování použít co nejméně dokladů /faktur/, aby vyúčtování i pro Vás bylo co nejjednodušší.Doporučujeme se držet metodického pokynu, kde jsou veškeré náležitosti dokladů, vč. povinných příloh, podrobně popsány.

V příloze najdete i vzor výsledovek /výsledovka-účetní kniha apod. za zakázku MSK dokladově, aby byla vidět i zaúčtování čísel použitých dokladů /např.PF ... nebo VD .../ a celková průběžná výsledovka např. k 30.9.2022, kde prokážete, že příspěvek je maxim. do výše 60% celoročních nákladů. Např. při 100 tis. příspěvku, musí SK-TJ doložit celkovou průběžnou výsledovku / vč. analytických účtů MSK dle vzoru/ nejméně na 166,7 tis. a to na jakékoliv jiné výdaje.

Doporučujeme náš e-mail přeposlat Vaší účetní firmě/paní účetní, která bude toto vyúčtování zpracovávat, popř. jen připravovat výsledovky.

Věnujte prosím také velkou pozornost publicitě MSK - např. dejte informaci o financování na své web stránky, v případě, že vlastníte hřiště - umístěte logo na mantinelech, tribuně apod. Dejte logo s nějakou informací na nástěnky atd. - pak vyfotíte a doložíte potřebnou publicitu.

Některé -TJ/SK si prozatím nevyzvedly podepsané smlouvy. Na SCS ČUS jsou pro Vás připraveny. Můžete se zastavit osobně nebo si ji pak vyzvednete při vyúčtování příspěvku. K vyúčtování příspěvku totiž potřebujete vyplnit číslo této smlouvy.

Upozornění:

každý originál doklad /VD, paragon, faktura/ musí být nejprve označen níže uvedeným textem, teprve pak zkopírován a předložen k vyúčtování příspěvku:

· „Financováno z rozpočtu MSK, č. smlouvy 00135/2022/ŠMS a č. smlouvy …/KA/2022 ve výši … Kč

ABY BYLO VYÚČTOVÁNÍ KOMPLETNÍ, MUSÍ OBSAHOVAT TYTO DOKUMENTY:

-Závěrečné hodnocení projektu

-Závěrečné vyúčtování projektu + soupis jmenovitých údajů o mzdových nákladech (v případě, že uplatňujete proplacení mezd)

-Publicitu / nestačí pouze 1 fotografie, opravdu postupujte dle doporučení výše

-Výsledovky /celkovou + výsledovku za zakázku dokladově/

-Doklady

-Čestné prohlášení o bezdlužnosti

DOKLADY:

Nejčastější chyby:

-Špatně označené doklady - nutno napsat celou větu: „Financováno z rozpočtu MSK, č. smlouvy 00135/2022/ŠMS a č. smlouvy …/KA/2022 ve výši … Kč“ , nestačí pouze Financováno z rozpočtu MSK č. smlouvy …/KA/2022 ve výši … Kč. Označené musí být jak faktury, tak doklady o úhradě.

-POZOR u faktur na množství. Pokud je např faktura za ubytování / stravu za 15 lidí, musí být rozepsáno množství 15, cena za mj 100,-, celkem 1.500,- Nikoli ubytování / strava 1 x 1.500,-

-Další chybná věc, která se týká faktur je, že na 1. řádku u příjemce je uvedeno jméno osoby a až na dalším řádku název TJ/SK. To je špatně. Na 1. řádku musí být vždy název TJ/SK a až na 2. může být např jméno předsedy,sekretáře/účetní, či jiné osoby do jejichž rukou je faktura vystavená.

-Chybějící doklady o zaplacení. V případě úhrady bankou doložit potvrzení o zaplacení nebo výpis z účtu. V případě úhrady v hotovosti vystavit VPD.

-K nákupu sportovních potřeb či drobného majetku, je potřeba doložit čestné prohlášení o tom, kde bylo zboží uloženo, případně protokol o předání hráčům (např. dresy)

-Při uplatnění dotace na startovné přiložit propozice a výsledkovou listinu

-Mzdy – doložit DPP/DPČ/smlouvu

ok dohodám prohlášení o slevě na poplatníka / případně potvrzení o úhradě srážkové daně

opokud vznikla povinnost, tak potvrzení o úhradě zdravotního a sociálního pojištění

ovýkazy hodin

-Cestovné – vypsat cestovní příkaz. ! Pokud bylo při cestě použito vlastní vozidlo, doložit kopii velkého technického průkazu z obou stran !

Prosím, výše uvedené řádky pečlivě prostudujte, včetně přiloženého metodického pokynu. Ušetříte tím čas i sobě, protože Vám nebudeme muset vyúčtování vracet k opravě.

V případě dotazů jsme k dispozici.

Vysloužilová Dagmar

ekonom SCS ČUS Karviná

tel. 603349308

Weissová Sabina

referent SCS ČUS Karviná

tel. 730800040

Přílohy