Program SPORT MSK 2022 – TJ/SK

2022


Moravskoslezský kraj a Moravskoslezská krajská organizace ČUS uzavřeli dne 20. 1. 2022 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 35 mil. Kč, jejímž účelem je realizace sportovních projektů v rámci programu - Podpora sportu v Moravskoslezském kraji 2022 – TJ/SK. Níže naleznete veškeré informace a dokumenty související s realizací této smlouvy.

Přílohy ke smlouvě o Poskytnutí příspěvku - TJ/SK 2022:

Příloha č. 1 MEMORANDUM: Memorandum.pdf

Příloha č. 2 Program SPORT MSK 2022 TJ/SK: Program.pdf
Příloha č. 3 Veřejnoprávní smlouva: Smlouva.pdf
Příloha č. 4 Závěrečné hodnocení: Hodnoceni.xls
Příloha č. 5 Závěrečné vyúčtování: Vyuctovani.xls
Příloha č. 6 Vzory: Vzor.xls
Příloha č. 7 Mzdové náklady: Mzdy.xls
Příloha č. 8 Vzor výsledovky: Vysledovka.pdf

Příspěvek pro okres Karviná: Karviná - Příspěvky pro TJ-SK - 2022


Program podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2022 – TJ/SK


Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém zasedání dne 16. září. 2021 schválilo Memorandum o spolupráci s Moravskoslezskou krajskou organizací ČUS (MSKO ČUS) ve věci podpory sportu v Moravskoslezském kraji. Byl také schválen Program podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2022 – TJ/SK.

MSKO ČUS vyhlašuje a zajišťuje program podpory sportu - SPORT MSK 2022 - TJ/SK. Bližší informace naleznete v příloze.

O vyhlášení programu informuje také Moravskoslezský kraj.

Podpora se bude týkat činnosti sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot a sportovních příspěvkových organizací měst a obcí, které působí v Moravskoslezském kraji. Navržený způsob finanční podpory, stejně jako v letech 2019 až 2021, je založený na členské základně. Příspěvek bude moci být poskytnut maximálně do výše 60 procent celoročních nákladů sportovní organizace a bude maximálně 150 tisíc korun českých pro jednoho žadatele. Minimální příspěvek bude 10 tisíc korun českých.

Termín podávání žádostí je od 11. října do 31. října 2021.

Administraci programu v Moravskoslezském kraji zajišťují příslušná regionální sdružení České unie sportu (Servisní centra sportu ČUS).