Můj klub 2023

Vážení sportovní přátelé,
Národní sportovní agentura na svých stránkách zveřejnila výzvu Můj Klub 2023 https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/21-2022-muj-klub-2023/. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 4 do 19 let.
Výše dotace bude stanovena na základě rozsahu sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 4 let (ročník narození 2019) do 19 let (ročník narození 2004) uvedených v příloze žádosti, dle následujících kategorií:
Kategorie 1: Sportovci ve věku 4 až 19 let (ročník narození 2019 až 2004), s předpokládanou účastí minimálně 2 x týdně na tréninkové jednotce bez nutnosti účasti alespoň 6 soutěžních dnů za období 36 měsíců zpětně ode dne podání žádosti.
Kategorie 2: Sportovci ve věku 6 až 19 let (ročník narození 2017 až 2004), s předpokládanou účastí minimálně 2 x týdně na tréninkové jednotce, a kteří se zároveň se účastnili alespoň 6 soutěžních dnů za období 36 měsíců zpětně ode dne podání žádosti.
Zahájení příjmu žádostí: 17. 10. 2022 od 12:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2022 do 12:00 hod.
Pokud budete potřebovat naši bezplatnou pomoc, ať už s překlápěním aktualizované členské základny do rejstříku sportu nebo s vyplněním samotné žádosti, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit, abychom tak společně předešli případným procesním chybám.
Upozornění:
Žádost (včetně příloh) je nutné podat jedině datovou schránkou žadatele nebo datovou schránkou zmocněnce.
Taktéž "Úplný výpis z evidence skutečných majitelů" získáte jednoduše jen přes Vaši datovou schránku. Ostatní postupy /kr.soud,notář/

jsou zdlouhavé a zpoplatněné/. TJ/SK, které zatím datovou schránku nemají, ať tak ihned učiní.


Termín pro podání žádostí byl prodloužen do 30.12.2022 do 12h