Oheň Olympiády dětí a mládeže 2024 uhasl

Moravskoslezský kraj si oproti minulé olympiádě polepšil a obsadil 4. místo:

Oheň Olympiády dětí a mládeže uhasl. Podruhé vyhrálo Hlavní město Praha | Český olympijský tým (olympijskytym.cz)


PROJEKTY OLYMPIÁD DĚTÍ A MLÁDĚŽE JSOU PRAVIDELNĚ FINANČNĚ PODPOROVÁNY MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM A ZÍSKANÉ DOTACE SLOUŽÍ K ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY A ÚČASTI SPORTOVCŮ, TRENÉRŮ A DALŠÍCH ÚČASTNÍKŮ NA TÉTO VÝZNAMNÉ CELOREPUBLIKOVÉ AKCI.