Aktuální změny v administraci DPP od 1. 7. 2024

Změny se týkají všech zaměstnavatelů s dohodami o provedení práce bez ohledu na to, zda dohody (ne)dosáhnou limitu pro odvod sociálního a zdravotního pojištění:

Dne 1. 7. 2024 vstupuje v účinnost zákon č. 163/2024 Sb., který vyšel ve Sbírce zákonů dne 19. 6. 2024 a který přináší změny tzv. konsolidačního balíčku v oblasti nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení u dohod o provedení práce.

Novinky pro DPP v roce 2024.pdf