Podat či nepodat žádost v rámci 2. kola výzvy Můj klub 2022?

Přečtěte si nejaktuálnější informace z NSA k této problematice.

Aktuální informace z NSA pro 2. kolo výzvy Můj klub:

    1. V případě, že jste již obdrželi dotaci v rámci 1. kola této výzvy, 2. kolo pro vás není určeno.

    2. V případě, že jste si nepodali žádost v rámci 1. kola, 2. kolo pro vás není určeno.

    3. V případě, že jste obdrželi rozhodnutí o neposkytnutí dotace, žádost si podat můžete.

    4. V případě, že jste si podali žádost v 1. kole a zatím jste neobdrželi za strany NSA rozhodnutí, ani vás nikdo nekontaktoval, tak zde je vysvětlení a doporučení:

NSA do dnešního dne nechala překontrolovat všechny žádosti z pohledu neodstranitelnosti vad, tj. v první fázi hledala ty žádosti, které byly špatně podány. Naprostá většina, resp. téměř všechny žádosti, které takovou vadou trpěly, již byly vyřazeny a žadatelé o této skutečnosti informováni. Pokud by ještě do konce příjmu žádostí z 2. kola Výzvy měli pocit, že se objevují žadatelé, kteří musí být vyřazeni, tak dojde k prodloužení termínu pro příjem žádostí.

ZÁVĚREM: znamená to tedy, že TJ/SK, které ještě nedostali rozhodnutí, tak mají žádost buď v pořádku nebo jejich žádost obsahuje nějakou administrativní vadu, která je však odstranitelná a dotace může být po její opravě poskytnuta.

DŮLEŽITÉ! (aktualizace výzvy k 19. 8. 2022): Dodatek č. 2 k Výzvě 14/2022 Můj Klub 2022 - 2.kolo